В особовій справі знаходяться документи про прийом дитини в школу, а саме: оригінал заяви від батьків (законних представників) з проханням прийняти дитину в школу; оригінал заяви від батьків (законних представників) з проханням прийняти в 10 клас; ксерокопія свідоцтва про народження або паспорта учня; договір з батьками (законними представниками); ксерокопія атестата про основну загальну освіту; згода батьків (законних представників) на обробку персональних даних дитини.